Workshop

Topografii Mileniului III

Workshop

„Topografii Mileniului III”

Ediția I

Joi, 9 mai 2019

 

Program

930-1000 – Înscriere participanți

1000-1030 – Deschidere workshop

1030-1100 – Prezentare Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj

  • Marina VOINEA – Şef Birou Înregistrare Sistematică

1100-1230 – Prezentare software TopoGraph 7.1

  • Dr. Ing. Nicolae Manda – fondator Topocom

1230-1300 – Pauză de cafea

1300-1400 – Seminar Erasmus+ „Structural Health Monitoring of Bridges”

  • Conf.dr.ing. Eloi Figueiredo – Universitatea Lusófona, Lisabona

1400-1600 – Prezentare portofoliu și aplicații practice

  • Melny Topo – scanare și modelare 3D
  • EuroLT – tehnici moderne de trasare

1600-1630 – Închidere activități. Dezbateri și concluzii.

 

Locația manifestării

Facultatea de Constructii din Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 72-74, Amfiteatrul OA4.

 

Teme abordate

✓ Idei si schimburi de experienta privind cadastrul sistematic

✓ Tehnologii avansate de prelucrare a datelor

✓ Procese de optimizare a documentatiilor tehnice cadastrale

✓ Tehnici de scanare si modelare 3D

✓ Trasarea obiectivelor ingineresti cu statii totale robotizate

✓ Monitorizarea structurala a podurilor

 

Organizatori:

Conducerea Facultății de Construcții din Cluj-Napoca

▪ Conf. dr. ing. Nicolae  CHIRA – Decan Facultatea de Constructii

▪ Conf. dr. ing. Stefan GUȚIU – Prodecan Didactic

▪ Conf. dr. ing. Nicoleta COBÎRZAN – Prodecan Imagine si Relații Internaționale

▪ Conf. dr. ing. Vasile FĂRCAȘ – Prodecan Cercetare – Dotare

Departamentul Măsurători Terestre și Cadastru

▪ Conf. dr. ing. Sanda NAȘ – Director departament

▪ Conf. dr. ing. Carmen NUȚIU

▪ Conf. dr. ing. Adrian RĂDULESCU

▪ Șef lucr. dr. ing. Voichița ROIB

▪ Șef lucr. dr. ing. Mircea BONDREA

▪ Șef lucr. dr. ing. Mihai RĂDULESCU

▪ Șef lucr. dr. ing. Raluca GÂLGĂU

▪ Asist. ing. Cornel  ARSENE

▪Asist. dr. ing. Petre OPRIȚOIU

 

Persoana de contact

Dr. ing. Paul SESTRAȘ

Tel: 0742055015; e-mail: psestras@mail.utcluj.ro