CV – in Romanian

INFORMAŢII PERSONALE SESTRAŞ Paul
Departamentul Măsurători Terestre și Cadastru, Facultatea de Construcții, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
   + 40-0742-055015
psestras@mail.utcluj.ro; paul.sestras@usamv.ro; psestras@yahoo.com
https://paul.sestras.ro/
72 Observatorului, 400363 Cluj-Napoca, România

 

LOCUL DE MUNCA ACTUAL Șef de lucrări (lector universitar), Dr.
Departamentul Măsurători Terestre și Cadastru, Facultatea de Construcții
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

 

EXPERIENTA PROFESIONALA

 

2016-în prezent Șef de lucrări (2019-în prezent); Asistent univ. (2016-2019)
Departamentul Măsurători Terestre și Cadastru, Facultatea de Construcții
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
2015-2018 Inginer Geodez
EuroLT SRL
▪   Măsurători topografice, prelucrarea datelor, întocmire documentații cadastrale

 

2014-2018 Inginer Geodez
TopoCadPro SRL-D
▪   Măsurători topografice, prelucrarea datelor, întocmire documentații cadastrale
2013-2014 Inginer Geodez
GATS TopCAD SRL
▪   Măsurători topografice, prelucrarea datelor, întocmire documentații cadastrale
2012-2013 Inginer Geodez
CG100 SRL
▪   Cadastru general și prelucrarea datelor

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

2014-2019 Doctorand (teză susținută public, USAMV București, 15 martie 2019)
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară București
2016 Mobilitate Erasmus (mobilitate de studiu  planificată – plasament, ca doctorand; sept.-dec., 2016)
Agricultural University of Athens
2012-2014 Master, Specializarea ‘Geomatică’
Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie
2012-2014 Master,  Specializarea ‘Proiectarea, Amenajarea și Întreținerea Spațiilor Verzi’
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură
2012-2013 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Certificat absolvire Nivelul 1 și Nivelul 2
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Departamentul de Pedagogie
2008-2012 Măsurători Terestre și Cadastru

(program de studii – licență; titlul obținut: ‘Inginer’ în domeniul ‘Inginerie geodezică’)

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură
2007-2013 Inginerie Civilă (în limba engleză)

(program de studii – licență; titlul obținut: ‘Inginer’ în domeniul ‘Inginerie civilă’)

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții
2003-2007 Profil Real, Matematică – Informatică: bilingv, română-engleză
Liceul Teoretic “Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca

 

COMPETENȚE PERSONALE

 

Limba(i) maternă(e) Română
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Engleză C2 C2 C2 C2 C2
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Franceză B1 B1 B1 B1 B1
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar – B1/2: Utilizator independent – C1/2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

 

Competenţe de comunicare Competenţe organizaționale, manageriale și de comunicare dobândite de-a lungul experienței educaționale și profesionale: bune competenţe de comunicare dobândite prin activitatea și experienţa proprie
Competenţe organizaţionale/manageriale Competenţe organizaționale și manageriale dobândite de-a lungul experienței profesionale, în contextul înființării și administrării societății cu răspundere limitată – SC TopoCadPro SRL-D.

 

Topograf Autorizat ANCPI, categoria B

Serie și nr. autorizație RO-CJ-F NR. 0155.

 

 

Competenţe dobândite la locul de muncă Competenţe dobândite în contextul locurilor de muncă, în ansamblul activităților din domeniul măsurătorilor topografice, prelucrare a datelor topografice și întocmire a documentațiilor cadastrale

 

Competenţe informatice ▪   O bună cunoaștere a softurilor AutoCAD, ESRI ArcGIS, Revit Architecture, Global Mapper, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

 

Alte competenţe ▪   Relaționare în societăți și asociații științifice și profesionale, activitate editorială și publicații indexate în baze de date academice

 

Permis de conducere ▪   Categoria B

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

 

Publicaţii -lucrări științifice publicate în reviste indexate în baze de date academice recunoscute (inclusiv în ISI Clarivate Analytics, produsele ISI-SCIE, ISI-ESCI, ISI Proceedings).
Conferinţe

 

– Participări și lucrări publicate la conferințe cu recunoaștere internațională:

·            SGEM – Surveying Geology & Mining Ecology Management, International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Albena, Bulgaria (2015, 2016, 2017, 2018).

·            USAMV Cluj-Napoca (2014, 2015, 2017); USAMV Iași (2018); USAMV București (2015); Univ. Oradea (2018).

·            AgroSym, Jahorina, Bosnia and Herzegovina (2017).

·            EDE6 Congrès Faculté des Sciences et Techniques, Béni Mellal, Morocco (2017).

·            Green Room Sessions, International Geo Eco-Eco Agro Conference, Podgorica, Montenegro (2018).

·            International Congress of Soil Science Society of Serbia „Solutions and Projections for Sustainable Soil Management”, Novi Sad, Serbia (2018).

·            GEA International (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 28-31 May 2020, Podgorica, Montenegro; http://www.gea.ucg.ac.me/index.php

Afilieri

 

-Membru în societăţi și asociaţii științifice și profesionale:

·            Uniunea Geodezilor din Romania – UGR (http://www.ugr2014.ro/);

·            Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania (https://www.shst.ro/);

·            IAG – International Association of Geodesy of the International Union of Geodesy and Geophysics,  membership number 577 (http://www.iag-aig.org/).

 

Referinţe https://www.researchgate.net/profile/Paul_Sestras

https://orcid.org/0000-0002-8554-0924

Scopus Author ID: 56946780100

Web of Science Researcher ID: E-1357-2019

https://publons.com/researcher/1779981/paul-sestras/

 

 

ANEXE

 

Documente anexate CV-ului:

·            Copii ale diplomelor, certificatelor și documentelor care atestă pregătirea academică.

·            Lista lucrărilor publicate.

Alte informații:

https://paul.sestras.ro/

Șef lucr. dr. ing. Paul SESTRAȘ